1) God is de ware focus van
Psalm 65:5

2) Vrees voor God leidt tot
Prediker 14:26

3) Aanmoedigingen om te
3a) de eeuwige kracht van God
Jesaja 26:4

3b) de goedheid van God
Nahum 1:7

3c) de liefdevolle aandacht van God
Psalm 36:7

3d) de rijke beloning van God
1 Timotheüs 6:17

3e) de zorg van God voor ons
1 Petrus 5:7

3f) eerdere bevrijdingen
Psalm 9:10 2 Korintiërs 1:10

4) Moet met het hele hart gedaan worden
Prediker 3:5

5) van jongs af aan
Psalm 71:5

6) Van heiligen is
6a) niet in het vlees
Fillipenzen 3:3-4

6b) niet in hun zelf
2 Korintiërs 1:9

6c) niet in vleselijke wapens
1 Samuel 17:38-39 1 Samuel 17:45 Psalm 44:6 2 Korintiërs 10:4

6d) in God
Psalm 11:1 Psalm 31:14 2 Korintiërs 1:9

6e) in het woord van God
Psalm 119:42

6f) in de genade van God
Psalm 13:5 Psalm 52:8

6g) in Christus
Efeziës 3:12

6h) door Christus
2 Korintiërs 3:4

6i) gegrond in het verbond
2 Samuel 23:5

6j) sterk in het vooruitzicht op de dood
Psalm 23:4

6k) staat vast
2 Samuel 22:3 Psalm 112:7

6l) onveranderlijk
Job 13:15

6m) verafschuwd door zondaren
Jesaja 36:4 Jesaja 36:7

6n) voor altijd
Psalm 52:8 Psalm 62:8 Jesaja 26:4

7) Heiligen smeken in gebed om
Psalm 25:20 Psalm 31:1 Psalm 141:8

8) De Heer kent hen die
Nahum 1:7

9) Oproep tot
Psalm 4:5 Psalm 115:9-11

10) Leidt naar
10a) vervuld zijn van genade
Psalm 32:10

10b) voldoening van volmaakte vrede
Jesaja 26:3

10c) voldoening van alle aardse en geestelijke zegeningen
Jesaja 57:13

10d) voldoening van geluk
Prediker 16:20

10e) vreugde in God
Psalm 5:11 Psalm 33:21

10f) vervulling van alle heilige verlangens
Psalm 37:5

10g) bevrijding van vijanden
Psalm 37:40

10h) veiligheid in tijden van gevaar
Prediker 29:25

10i) stabiliteit
Psalm 125:1

10j) welvaart
Prediker 28:25

11) Weerhoudt van
11a) angst
Psalm 56:11 Jesaja 12:2 Hebreeën 13:6

11b) terugval
Psalm 26:1

11c) wanhoop
Psalm 34:22

12) vergezeld gaan van goed doen
Psalm 37:3

13) De zegen van vertrouwen stellen op God
Psalm 2:12 Psalm 34:8 Psalm 40:4 Jeremia 17:7

14) Van de goddelozen
14a) is niet in God
Psalm 78:22 Sefanja 3:2

14b) is in afgoden
Jesaja 42:17 Habakuk 2:18

14c) is in de mens
Judas 9:26 Psalm 118:8-9

14d) is in hun eigen hart
Prediker 28:26

14e) is in hun eigen gerechtigheid
Lukas 18:9 Lukas 18:12

14f) is in ijdelheid
Job 15:31 Jesaja 59:4

14g) is in bedriegerij
Jesaja 28:15 Jeremia 13:25

14h) is in aardse verbintenissen
Jesaja 30:2 Ezechiël 17:15

14i) is in rijkdom
Psalm 49:6 Psalm 52:7 Prediker 11:28 Jeremia 48:7 Marcus 10:24

14j) is ijdel en misleidend
Jesaja 30:7 Jeremia 2:37

14k) zal hun beschaamd maken
Jesaja 20:5 Jesaja 30:3 Jesaja 30:5 Jeremia 48:13

14l) zal vernietigd worden
Job 18:14 Jesaja 28:18

15) Wee en vloek van vals vertrouwen
Jesaja 30:1-2 Jesaja 31:1-3 Jeremia 17:5

16) van heiligen - illustraties van
Psalm 91:12 Prediker 18:10

17) van goddelozen - illustraties van
2 Koningen 18:21 Job 8:14

18) van heiligen - voorbeelden
18a) David
1 Samuel 17:45 1 Samuel 30:6

18b) Hizkia
2 Koningen 18:5

18c) Josafat
2 Kronieken 20:12

18d) Sadrach, Mesach en Abednego
Daniël 3:28

18e) Paulus
2 Timotheüs 1:12

19) van de goddelozen - voorbeelden
19a) Goliath
1 Samuel 17:43-45

19b) Benhadad
1 Koningen 20:10

19c) Sennacherib
2 Kronieken 32:8

19d) Israelieten
Jesaja 31:1