categorieën

zoeken

recente Blogs

bijbelstudie.net

authorpic

 Artikelen van deze auteur

Abraham gaat op reis, spiegel voor onze reis met God, hoe staan wij erin, vertrouwen wij? 

Preek van Menno Helmus, Vineyard gemeente Amersfoort
Bijbelstudie.net heeft een nieuwe Internetcursus met het boek 'Verslaafd aan Goedkeuring' van Joyce Meyer!Bij Bijbelstudie.net zijn we niet zozeer bezig om nog meer woorden op papier te schrijven maar om mensen te helpen met het opnemen van wat er al bestaat. Dus kiezen we om al eerder geschreven boeken onder de aandacht te brengen in het vertrouwen dat er steeds wat te leren valt uit een boek dat misschien al wat langer in je boekenkast staat.
Deze keer hebben we een Internetcursus met het boek “Verslaafd aan Goedkeuring” van Joyce Meyer gemaakt. We hebben al eerder een cursus met het boek 'strijd in je denken' gemaakt en daar deden meer dan 500 mensen aan mee. Kennelijk weet Joyce Meyer met haar onderwijs mensen te raken. 'Verslaafd aan goedkeuring' lijkt een heel specifiek onderwerp maar het heeft veel raakvlakken met het wie je mag zijn in Christus. Ook daar hebben we al een Internetcursus bij gemaakt met het gelijknamig boekje van Wilkin van de Kamp. “Verslaafd aan Goedkeuring” focust meer aan één van de veel voorkomend zaken die je juist afleiden van wie je bent in Christus, namelijk door jezelf op andere mensen te richten. Het gaat zo gemakkelijk en geleidelijk, maar voordat je het weet ben je een gevangene geworden! De Satan houdt graag onze blik op aarde gericht en juist niet op Christus. Daardoor lijden we aan focus verlies, vrijheidsverlies en kracht verlies.
Wanneer we hiervan bewust worden kunnen we ons weer buigen voor de ene Heer in ons leven, Christus, en de regie opnieuw aan Hem overhandigen. Wij hoeven niet als een slachtoffer van omstandigheden te blijven gedragen, zelfs een slachtoffer kan uit die rol stappen, omkeren en gezond grenzen leren te stellen. Joyce Meyer weet door haar eigen verleden als geen ander dat dit mogelijk is en leidt haar lezers door de laagjes van weerstand hiernaartoe.

We lopen met onze cursisten digitaal door het boek heen en vestigen de aandacht op sleutelbegrippen en Bijbelteksten die ervoor zorgen dat de lezer er niet zo gemakkelijk over heen leest, vragen bij zichzelf moet gaan stellen en uiteindelijk een keuze maakt. We houden graag de spiegel voor zodat mensen aan hun eigen veranderingsproces kunnen werken. En welke spiegel is nu beter dan die de Bijbel ons voorhoudt? Wij ondersteunen door gebed via Skype aan te bieden, preken en liederen toe te voegen en deze keer ook via zelf gemaakte filmpjes. De verslaving aan goedkeuring is namelijk voor ons beiden niet vreemd geweest.

Als je het boek al hebt kun je al mee doen met de cursus vanaf €7,50. We starten 18 april dus schrijf je snel in!

Meer informatie en inschrijven>>

Duur: 26 min.

Ben jij op een punt in je leven waarin het lijkt dat alles zwaarder is dan ooit? Dat zou kunnen betekenen dat je gebed om verandering verhoord gaat worden! Hiermee start Joyce deze preek waarin ze vertelt hoe God soms moet snoeien in je leven en hoe de transformatie van een rups naar een vlinder vergeleken kan worden met hoe God in ons wil werken. Ze benadrukt hoe belangrijk het is om in het Woord van God te blijven.

Een indrukwekkende preek over heiliging van je leven.


Het is goed voor een christen om elke maand de Bergrede te lezen

Dit zegt Henk Binnendijk in zijn boekje ‘De Bergrede’ en nadat Sue en Marja van Bijbelstudie.net er een cursus bij maakten begrepen ze waarom.

Sue Wierenga en Marja Doppenberg schrijven Internetcursussen over Bijbelse thema’s voor Bijbelstudie.net. 14 januari begint opnieuw de cursus over de Bergrede aan de hand van het boek van Henk Binnendijk.

“Het maken van Internetcursussen is onze dagelijkse kost en sinds we daarmee begonnen zijn in 2011, hebben we al zo’n acht cursussen mogen maken. Elke cursus brengt je zelf ook wat, maar het maken van deze cursus over de Bergrede was indringend. We hebben het beide zo ervaren. We denken dat het komt omdat het boekje van Henk Binnendijk ons zo dicht bij de Bijbeltekst zelf bracht. Hij schrijft zelf in zijn boek ‘Ik geloof met mijn hele hart dat God de Bijbel heeft gegeven aan gewone mensen. En dat gewone mensen de Bijbel kunnen verstaan. Daarom wil dit boekje heel bescheiden op de achtergrond blijven en wil het de Bijbel op de voorgrond plaatsen. Want naast de gave van Zijn Zoon is de Bijbel Gods grootste geschenk aan de mensen.’ We merkten dat alle andere cursussen die we gemaakt hebben steeds hun bron vinden in deze woorden van de Here Jezus.”

Wat de Bergrede nu zo belangrijk maakt? Tijdens het doorleven van de Bergrede ga je steeds de confrontatie aan met je eigen onmacht. Je leest wat Jezus ons voorlegt, je kijkt naar jezelf en je wordt steeds kleiner. Je weet dat deze lat voor jou, uit eigen kracht,  te hoog ligt. Zoals het gedeelte over ‘Jullie hebben gehoord dat..’ in Mattheus 5 :17 – 48. Dacht je best fatsoenlijk te leven dan ontdek je gauw dat zelfs je gedachten je kunnen veroordelen. Maar wat we hebben ontdekt is niet dat Jezus ons kleiner wil hebben, maar dat wij gaan beseffen hoe ver we van Zijn doel af zijn. Dan beseffen we hoe hard we Hem nodig hebben en kunnen wij ons volledig aan Hem overgeven. Het is, zoals Henk zegt ‘niet wat Hij vraagt, maar wat Hij aanbiedt.’ Je kunt wegrennen van de uitdagingen of je kunt op je knieën gaan, alles afleggen en bloot door die nauwe poort gaan in afhankelijkheid van Hem. Dan is je last licht.

We hopen dat deze cursus via het Internet mensen ook hier naartoe zal brengen want dan zijn ze echt bij de kern van het Christelijke geloof. Dat is ons doel. Iedereen kan een boek lezen, maar wat herinner je later daar nog van? Met onze cursussen proberen we niet zo zeer nieuwe stof uit te brengen, er is al zoveel. We hopen mensen aan de hand te nemen door een boek heen, zodat ze stoppen, nadenken, vragen aan zichzelf stellen en groeien in hun geloof.

En ja, we zijn mensen, en we vergeten dingen heel gauw. Juist omdat alles wat hier staat haaks staat op wat je in deze maatschappij leert.  Dus volgende maand weer de Bergrede lezen, om dat wat je geleerd hebt opnieuw tot je te laten doordringen is zeker een goed plan.

Je kunt al mee doen met de cursus vanaf €7,50 en op http://bijbelstudie.net/de-bergrede-henk-binnendijk/ kan je de welkomstvideo van Henk Binnendijk bekijken en je inschrijven.

Dilemma

Het gebeurt wel eens dat je ergens door een deur naar binnen loopt en met het lusje van je jas blijft haken aan de deurklink. Ineens veer je terug. Dat is ook wat er kan gebeuren in je leven als Christen. Je bent tot geloof gekomen, maar je veert steeds terug. Het lusje moet losgemaakt worden van de deurklink.
Beata ter Borg, moeder en aanbiddingsleider. Ze heeft kanker en praat over de plaats die God in haar leven heeft.

Zonder Hem kan ik niets doen

"Het ergste van mijn situatie? Dat ik vaak de moed verlies. Hoe moeilijk alles ook is, met moed kan ik toch verder. Zonder moed zie ik het niet meer zitten.'' Zomaar een opmerking van iemand in moeilijkheden. Gebrek aan moed ontneemt bij voorbaat de energie om de schouders eronder te zetten. Moedeloosheid verlamt en maakt passief. Daardoor blijven kansen liggen.

Het verleden wekt vertrouwen voor de toekomst

Gedenken is de ademhaling van de ziel. Mogen we grote dingen van God verwachten voor de toekomst? Ook voor onze eigen toekomst? Soms lijkt het wel of God zich teruggetrokken heeft uit ons bestaan en ons leven zijn trieste loop laat gaan. Ook de dichter van Psalm 77 roept vertwijfeld uit of God soms vergeet genadig te zijn. De tweede helft van deze psalm toont ons echter dat we op een andere manier naar ons verleden moeten leren kijken: niet ons laten overspoelen door alles wat verkeerd was, maar ons openstellen voor het goede dat er ook was. Opdat we zo Gods hand gaan zien in ons leven en moed vatten voor de dag van morgen.

site menu

populaire artikelen

Geen populaire artikelen gevonden.

populaire auteurs

Geen populaire auteurs gevonden.