categorieën

zoeken

recente Blogs

martijn piet

authorpic Martijn is jarenlang verantwoor- delijk geweest voor de Baan 7 diensten en is sinds een paar jaar voorganger van de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeer. Hij is een zeer goede spreker en zijn onderwijs kenmerkt zich door wijsheid en een ontwapenende openheid. Zijn preken zijn zeer praktisch en uit het leven gegrepen.
(pagina 1 of 6)   
« Vorige
  
1
  2  3  4  5  volgende »

 Artikelen van deze auteur

Deze preek begint met 1 Cor. 13 en eindigt met 1 Cor 13
Het hoofdstuk over de liefde wordt helemaal voorgelezen.
Eerst volgt een samenvatting van de 2 voorgaande preken van deze serie........

Geloof - Deel 1 (audio studie)

Geloof (deel I)

Nederland is ontkerkelijkt. Nederland is geen Christelijke natie meer.
Onze natie wordt tegenwoordig gekenmerkt door het iets-isme, het geloof dat er iets is, dat er dingen zijn tussen hemel en aarde die ons leven beïnvloeden maar waar wij verder niks mee te maken.

  
Moeten wij de wereld liefhebben? Maar wat verstaan we dan eigenlijk onder de wereld. Martijn legt in deze preek uit dat de geest van de wereld een antichristelijke geest is, dit is ook voorspeld in de bijbel.............
God wil ons door zijn Geest in beweging zetten, zowel als individu, als gezamenlijk als gemeente. De vervulling met de Heilige Geest is op zichzelf geen doel. Het gaat om wat de geest uitwerkt in ons leven en door ons leven heen........
Goede genade

De bijbel zegt dat God een genadig God is. Dat betekent dat God er van houdt om genadig voor je te zijn. God vindt het heerlijk om mensen te zegenen die het niet verdienen. Dat is zijn karakter............

Autoriteit in Jezus Naam

Zoals de vader in de gelijkenis van de verloren zoon, de jongste zoon binnenhaalt, omarmt, schoenen aan zijn voeten doet, een mantel om zijn schouders doet en een ring aan zijn vinger en een feestmaal aanricht. Zo haalt God de vader ons binnen, als zonen, om maaltijd te
houden. Hij bekleedt ons met autoriteit en geeft ons bevoegdheid om te spreken in Zijn naam...............


Binnenstebuiten

Hoe is het toch mogelijk dat hoewel Christus je heeft vrijgekocht, je je toch niet vrij kan voelen? Zijn last is toch licht en Zijn juk zacht?

Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig................
De sleutel tot volharding

Aansporing om te volharden in het doen van de werken van het Koninkrijk. Om een levensstijl te ontwikkelen van horen naar de stem van de vader en daarop te handelen in gehoorzaamheid. Om te kijken naar wat God aan het doen is en onze hand in Zijn hand te leggen............

Doop (audio studie)

Uitleg van het evangelie en het belang van de doop aan de hand van de getuigenis van Filippus aan de belangrijke gezag bekleder uit Ethiopie. (Handelingen 8: 26-40)

Geestelijk opstaan uit de dood (audio studie)

Geestelijk opstaan uit de dood

Wanneer Jezus gedoopt wordt klinkt er een stem uit de hemel die zegt: "dit is mijn geliefde zoon in hem vind ik vreugde". De stem van een liefdevolle vader.
Wanneer Jezus in de tuin van Gethsemané is, en het uitroept naar zijn vader: Papa, laat deze beker aan mij voorbij gaan...............
(pagina 1 of 6)   
« Vorige
  
1
  2  3  4  5  volgende »

site menu

populaire artikelen

Geen populaire artikelen gevonden.

populaire auteurs

Geen populaire auteurs gevonden.