categorieën

zoeken

recente Blogs

derek prince onderwijsbrieven

authorpic Derek Prince was hoogleraar filosofie aan een vooraanstaande universiteit in Engeland, toen de Heer zich op een dag aan Hem openbaarde. Vanaf dat moment heeft hij zijn leven gewijd aan het bestuderen van de bijbel en het onderwijzen hieruit aan anderen.

Verschijning van de onderwijsbrief van Derek Prince Minestries: 4 x per jaar. Informatie: e-mail: info@nl.derekprince.com / website: http://www.dpmnederland.nl
(pagina 1 of 2)   
« Vorige
  
1
  2  volgende »

 Artikelen van deze auteur

Een kaart of een Gids ?

In de vele jaren dat ik in de bediening sta, heb ik al vaak onderwijs gegeven over de Heilige Geest. Ik heb ervaren dat beter begrip van de Heilige Geest ons effectiever maakt voor het Koninkrijk van God. Het is de Heilige Geest die de bediening van Jezus uitwerkt in ons leven. En van de belangrijke taken van de Heilige Geest is die van gids. Hij is door God de Vader gezonden om ons door het leven heen te leiden. In Johannes 16:13 zegt Jezus: Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid...

Vertrouwen

Als u mensen ervan zou kunnen overtuigen dat onze economie op instorten staat, en u zou ervoor zorgen dat iedereen daar over praatte, wat denkt u dat dan het gevolg zou zijn? Dat de economie zou instorten! En wel om de eenvoudige reden, dat onze economie één essentieel fundament heeft: vertrouwen. Hetzelfde geldt voor ieder ander systeem - financieel, politiek of geestelijk: als het vertrouwen wordt ondermijnd, dan leidt dat onvermijdelijk tot een ramp.

De zwaarste test

In mijn voorgaande brief (het doel van beproeving) heb ik geschreven over het onderwerp 'beproeving'. Daarin hebben we allereerst gekeken naar het doel van beproeving. Vervolgens zijn we ingegaan op de vraag: hoe gaan we om met beproeving? Het thema van deze brief over beproeving is: de zwaarste test.

De misleiding van onafhankelijkheid

Wat was de adder onder het gras waar Adam en Eva aan ten prooi vielen? Het was de belofte van onafhankelijkheid. Als je eenmaal kennis hebt van goed en kwaad, ben je vrij om je eigen beslissingen te nemen. Je bent dan niet langer afhankelijk van God. Dit aanmatigende verlangen naar onafhankelijkheid is als een erfenis doorgegeven aan het hele menselijke ras, dat uit Adam en Eva voortkwam. Het is het onderscheidende kenmerk van de "oude Adam" - de gevallen, zondige natuur die sluimert in ieder van ons.

De geest van de antichrist

We leven in een tijd dat de strijd tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van satan sterker oplaait dan ooit tevoren. Ik geloof dat dit komt doordat de wederkomst van Christus snel nadert - en daarmee ook de uiteindelijke vernietiging van satans koninkrijk.
We zullen één van de belangrijkste uitwerkingen van satans koninkrijk onderzoeken: satans verzet tegen God en tegen de Gemeente van Jezus Christus. Ik zal een onderwerp bespreken dat ik 'de geest van de antichrist' noem.

De vrucht van de Geest

De vorige onderwijsbrief ging over de gaven van de Heilige Geest. In deze studie zullen we kijken naar de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest kunnen we omschrijven als de verschillende manieren waarop het karakter van Jezus zichtbaar wordt in de levens van Zijn discipelen.
God heeft Zijn Heilige Geest gestuurd met een overvloed aan geschenken voor de bruid van Zijn Zoon Jezus - de kerk. Daaronder bevinden zich negen prachtige geestelijke gaven. Door deze gaven te accepteren, wijst de Kerk zichzelf aan als de toekomstige Bruid van Christus. In deze onderwijsbrief worden de negen gaven besproken.

Vanwege de engelen - deel 5

In dit laatste deel van 'vanwege de engelen' staat de climax van het conflict centraal. We zien een verbazingwekkende climax in het conflict: zij (de gelovigen op aarde) hebben hem (satan) overwonnen. De verloste gelovigen op aarde zijn verantwoordelijk voor de definitieve uitwijzing van satan uit de hemelse gewesten, waar hij zijn koninkrijk gehandhaafd heeft. Satans slachtoffers zijn uiteindelijk overwinnaars over hem geworden.

Vanwege de engelen - deel 4

In deel 3 van deze serie schreef ik dat we als christenen automatisch betrokken zijn in een omvangrijke geestelijke oorlog die hemel en aarde omspant. Onze machtigste en gevaarlijkste vijand is een koninkrijk van demonen, die hun hoofdkwartier hebben in de hemelse gewesten. In deze onderwijsbrief komen de zeven onderdelen van de geestelijke wapenrusting aan bod, die we als christenen nodig hebben tegen deze vijand.

Vanwege de engelen - deel 3

Wanneer we als christen opnieuw geboren worden en gaan behoren tot het Koninkrijk van God, dan
ontdekken we ook dat we in oorlog zijn met een vijandig geestelijk koninkrijk - het koninkrijk van
satan. Hierin hebben we geen keus. Omdat het koninkrijk waar wij toe behoren in oorlog is, zijn
ook wij betrokken in deze oorlog. Ook ontdekken we dat we te maken hebben met verschillende
soorten vijanden, maar de machtigste en meest geduchte vijand is een koninkrijk van opstandige
engelen in de hemelse gewesten, onder het gezag van Gods aartsvijand, satan.
(pagina 1 of 2)   
« Vorige
  
1
  2  volgende »

site menu

populaire artikelen

Geen populaire artikelen gevonden.

populaire auteurs

Geen populaire auteurs gevonden.