categorieën

zoeken

recente Blogs

willem ouweneel

authorpic Prof.dr. W.J. Ouweneel promoveerde enkele keren. Hij is bioloog, filosoof, theoloog en hoogleraar in de wetenschapsfilosofie aan een universiteit in Zuid-Afrika en docent in de filosofie aan de Evangelische Hoegschool in Amersfoort. Hij schreef veel boeken. Een recente titel 'Hoogtijden voor Hem' over de betekenis van de bijbelse feesten. Het is een uitgave van Medema - Vaassen.
(pagina 1 of 23)   
« Vorige
  
1
  2  3  4  5  volgende »

 Artikelen van deze auteur

Genezing in het licht van de Bijbel

Samenvatting:
Duur : 58 minuten
Onderwerp: Genezing in het licht van de Bijbel

De 5 meest gestelde vragen over genezing worden behandeld.
Is genezing wel nog voor nu?
Is God afhankelijk van mensen?
Een bemoedigend en opbouwende les.

Geestelijk oorzaken van ziekten (audio studie)

Onderwerp: Geestelijk oorzaken van ziekten.
Duur : 57 minuten

Het ene uiterste uitleg is zonden.
Het andere is dat men vindt dat je nooit mag praten over zonden i.v.m. ziekten.
Wat is het juiste Bijbels evenwicht?
Duur :46 minuten
Onderwerp:De Heilige Geest

Onderdeel van een serie van 8.
Twee sleutelbegrippen: de vrucht van de Geest en de zalving van de Geest.
Willem Ouweneel legt uit aan de hand van Bijbelteksten hoe wij veranderd dienen te worden door de wedergeboorte............

Wat is onze taak in het Lichaam van Christus? (audio studie)

Duur : 47minuten en 30 sec.
Onderwerp :Wat is onze taak in het Lichaam van Christus?
Wat is de zalving van de Geest?

Door middel van vraag,antwoord,voorbeelden en Bijbelteksten verteld Willem Ouweneel over onze plaats in het lichaam van Christus..............
Deze preek over het pinksterfeest is een mooie uitleg over hoe door heel de bijbel heen het pinksterfeest aangehaald wordt en hoe het al in het oude testament gevierd werd. Een belangrijk feest voor gelovigen.
Meerdere malen luisteren geeft steeds weer nieuwe inzichten.

Joodse feesten voor een Christen 05 Het Vernieuwingsfeest (audio studie)

Op heldere wijze plaatst Willem Ouweneel de kern van het Chanoekafeest in onze tijd. De herinwijding van de tempel,
de herinwijding van Jezus Christus zelf. Hij is de grote vernieuwer...........

duur 65 minuten

Joodse feesten voor een Christen 01a Het Paasfeest (vragen) (audio studie)

Duidelijke beantwoording van vragen over de joodse feesten. Er zit een waarschuwing in voor het speculatief uitleggen van de bijbel.
Tweede avond over het Koninkrijk Gods in de brieven.
Over het onderwerp de doop.
De relatie tussen het Koninkrijk Gods en de doop wordt behandeld.

Duur: 55 minuten

Koninkrijk Gods 05aVragen avond 5 (audio studie)

vragen

Het tweezijdige Koninkrijk uit de brieven, enerzijds het koninkrijk als iets toekomstig, anderzijds het koninkrijk als een tegenwoordige realiteit.....Koninkrijk Gods 05 Het Koninkrijk Gods in de Brieven (audio studie)

Het tweezijdige Koninkrijk uit de brieven, enerzijds het koninkrijk als iets toekomstig, anderzijds het koninkrijk als een tegenwoordige realiteit........


Duur: 1 uur
(pagina 1 of 23)   
« Vorige
  
1
  2  3  4  5  volgende »

site menu

populaire artikelen

Geen populaire artikelen gevonden.

populaire auteurs

Geen populaire auteurs gevonden.