authorpic Het ergste wat je kan gebeuren dat is toch, als de hemel van koper lijkt te zijn. Als het dicht zit, potdicht naar boven toe. Met je gebeden kun je God niet bereiken en God kan met zijn zegen jou niet bereiken, zo lijkt het. Dat is toch vreselijk? Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer! – zo staat er in één van de Gezangen. Ja, zo voelt dat toch wel eens? Natuurlijk vooral wanneer je in de narigheid zit. Als de problemen je over het hoofd groeien. En hoe komt dat dan, dat de hemel gesloten lijkt te zijn? Nou ja, door de problemen natuurlijk waar je in zit. Door die deken van wanhoop die overal overheen ligt. En, ja, misschien ook wel door je eigen schuld. Zoiets zit er toch óók vaak achter? Maar dat maakt het er niet eenvoudiger op. Ook al heb je zelf schuld, dan kun je dat meestal nog niet even ongedaan maken, dus de boel blijft dicht.