categorieën

zoeken

recente Blogs

authorpic Abraham gaat op reis, spiegel voor onze reis met God, hoe staan wij erin, vertrouwen wij? 

Preek van Menno Helmus, Vineyard gemeente Amersfoort
authorpic 'Je moet niet stelen'
Op verrassende wijze laat Willem Ouweneel zien hoe het 7e gebod veel verder rijkt dan het ons bekende stelen.......

authorpic Dienen is geen uitvinding van de menselijke geschiedenis, maar heeft zijn oorsprong in de eeuwigheid, in Gods karakter. Die karaktereigenschap wil God vandaag gestalte geven in al zijn kinderen, om de wereld de weg te wijzen naar een liefdevolle Vader.
authorpic Ingram geeft praktische tips voor het ontwikkelen van goed leven, sterke relaties en goede discipline zodat ouders kinderen opvoeden waarbij God centraal staat en die zich veilig en gewaardeerd voelen wat er ook op hun pad komt.
deel 2: Relaties bouwen die blijven

beschikbaar gesteld door family7 (www.family7.nl)
authorpic Ergens heeft ieder mens misschien wel het besef van hoe we zouden moeten leven. We zijn niet bedoeld om elkaar naar de keel te vliegen of kapot te concurreren. Het visioen van Jesaja over de wolf en het lam die samen leven, verbeeldt die bedoeling. Jawel, maar dat is symbolisch zegt iemand en dat is waarschijnlijk ook wel zo. Maar dat betekent niet dat het daardoor minder onvoorstelbaar wordt. Zo van “de wolf en het lam dat zie ik nog niet gebeuren maar alle mensen die in vrede leven, dat moet kunnen”. Welnee, de mens is geneigd tot alle kwaad… tenzij hij door de Geest van God opnieuw geboren wordt. En over die Geest van God gaat het dan ook in onze tekst.

In Touch 50 (video studie)

authorpic Dit is een preek van "In Touch Ministries". Het onderwerp van deze preek: "Het doel is om geduld te ontwikkelen om wijze en nuttige beslissingen te maken. Zodat we sterke, langdurige relaties kunnen bouwen".

Luister naar elkaar!

authorpic En geloof me... hoe pijnlijk het voor ons soms ook kan zijn... denk toch niet altijd dat de mensen die kritiek geven je aanvallen..
authorpic Derek Prince wijst op het belang van onderscheid en zuiverheid in het omgaan met bovennatuurlijke manifestaties, in leer en in de persoonlijke levenswandel.

site menu

populaire artikelen

Geen populaire artikelen gevonden.

populaire auteurs

Geen populaire auteurs gevonden.